Mastitas

Liepų lapai ir pumpurai sukaupia daug vitamino C – daugiau negu žiedai. Nestinga juose irPlačiau