NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

I. SĄVOKOS:

 1. Svetainė – internetinis medicininių liaudies patarimų portalas liadiesismintispataria.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.liaudiesismintispataria.lt

 2. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);

 3. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės naudojimas apibrėžiamas šiomis naudojimosi taisyklėmis. Naudodamasis „www.liaudiesismintispataria.lt“ teikiamomis paslaugomis Jūs sutinkate laikytis šių naudojimosi taisyklių.

 2. Svetainė skirta tik informaciniams tikslams. Svetainėje nurodyti patarimai, receptai ar kita pateikta informacija nėra prilyginama konsultacijoms, kurias teikia sveikatos priežiūros specialistai. Esant bet kokiems sveikatos sutrikimams, visada pasitarkite su gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

 3. Svetainė neteikia konsultacijų ir neatsako Vartotojų ar Naudotojų paklausimus sveikatos priežiūros klausimais.

ATSAKOMYBĖS ATRIBOJIMAS

 1. Svetainėje pateiktos medžiagos autoriai, kūrėjai ir skelbėjai nėra ir negali būti atsakingi už bet kokius Vartotojų ar Naudotojų sveikatos sutrikdymus ar iš to kylančius padarinius, jeigu Vartotojai ar Naudotojai Svetainėje paskelbtos medžiagos pagrindu naudodami tam tikrus preparatus arba augalus sutrikdė savo sveikatą. Todėl Vartotojams ir Naudotojams visada patariama laikytis tik profesionalių medicinos specialistų patarimų sveikatos priežiūros klausimais.

 2. Vartotojai ir Naudotojai, naudodami Svetainės paslaugas kaip: „Forumas“, „Konsultacijos“, „Komentarų skiltis“ ir pan., turi atkreipti dėmesį į tai, kad tik patys Vartotojai ir Naudotojai yra visiškai atsakingi už bet kokių savo rašomų žinučių turinį. Svetainė negarantuoja konfidencialumo Vartotojams ar Naudotojams, rašantiems žinutes, net jei jie yra pasirinkę save identifikuoti „anonimu“. Patariama Vartotojams ir Naudotojams susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų ar informacijos atskleidimo, kurios Vartotojai ar Naudotojai nenorėtų skelbti viešai. Už tokių rašomų žinučių ar komentarų turinį bet kuriuo atveju bus atsakingi tik Vartotojai ar Naudotojai, paskelbę tokias žinutes ar komentarus.

 3. Svetainė nėra atsakinga už tas internetines svetaines, kurių nuorodos yra viešinamos www.liaudiesismintispataria.lt svetainėje. Svetainė neperžiūri skelbiamų kitų internetinių svetainių nuorodų ir neužtikrina jose publikuojamo turinio kokybės ar teisingumo. Šios nuorodos į kitas internetines svetaines pateikiamos tik Svetainės Vartotojų ir Naudotojų patogumui.

 4. Svetainė neprisiima atsakomybės už bet kokius reikalavimus, patirtus nuostolius ar žalą, atsižvelgiant į bet kokį informacijos, turinio ar reklamos, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginius, netiesioginius nuostolius ar žalą, nesvarbu dėl kokios priežasties šie nuostoliai ar žala atsirado ir ar apie tai buvo pranešta ar ne, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

AUTORIŲ TEISĖS IR TURINIO NAUDOJIMAS

 1. Visa Svetainėje pateikiama medžiaga yra saugoma autorių ir gretutinių teisių įstatymo. Bet koks Svetainėje pateiktos medžiagos panaudojimas, įskaitant šios medžiagos platinimą, viešą rodymą, vieša paskelbimą, perdirbimą ir kitokį panaudojimą, tam, kad jis būtų teisėtas, toks panaudojimas turi būti atliekamas vadovaujantis autorių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimais bei turint Svetainės pateiktos medžiagos autoriaus išankstinį raštišką leidimą.

 2. Vartotojai ir Naudotojai, siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) Svetainėje, suteikia Svetainei autoriaus teises į visą šią informaciją. Todėl Svetainė neprivalės atlyginti šios informacijos pateikėjui.